برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان رشته های ریاضی مالی

600,000

ریال

دانشجویان دیگر رشته ها

700,000

ریال

اعضای انجمن های ریاضی و آمار

800,000

ریال

سایر

1,200,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
login