برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آشنایی با مدیریت ریسک در سیستم بانکی
1395-02-23 15:00-17:00
30
0 ریال
30 آقای محمد عزیزی
2 آشنایی با بورس و فرصت های شغلی مربوط به آن
1395-02-23 17:00-19:00
دانشکده علوم ریاضی و رایانه 30
0 ریال
30 آقای حسین خسرونژاد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.