بررسی پویایی مالی در سیستم اقتصادی
کد مقاله : 1155-FEMATH (R1)
نویسندگان:
azar ghyasi *
هیات علمی
چکیده مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی" بررسی پویایی مالی در سیستمهای صنعت پتروشیمی " پرداخته است. کاهش بیشتر صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به تولید در سال گذشته گویای این واقعیت است که اثر اعمال تحریم‌ها بر این صنعت سایه قوی‌تری نسبت به سال‌های گذشته افکنده است. در سال 1390 ظرفیت نصب شده تولید صنایع پتروشیمی نسبت به سال 1391 به‌رغم افزایش ظرفیت، 7/7 درصد کاهش یافته است. این تغییر در ظرفیت تولید می‌تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد که تا کنون در تحقیقات داخلی مغفول مانده است. از این‌رو در این پژوهش از دو روش پویایی سیستم‌ها و داده‌های تابلویی برای شبیه‌سازی و سنجش اثرات در سطح کلان و خرد استفاده نمودیم. یافته‌ها بیان‌گر این مطلب بود که افزایش نرخ دلار آزاد می‌تواند بخش فروش ناشی از صادرات صنعت را به میزان قابل توجهی رشد دهد. به این معنا که فروش شرکت‌های پتروشیمی واقع در صنعت قابلیت رشد بیشتر از پیش‌بینی را دارند از این‌رو شرکت‌ها ظرفیت تولید را بالا می‌برند، بنابراین افزایش سودآوری شرکت‌های این صنعت به میزان بالایی میسر می‌شود. همچنین افزایش نرخ خوراک باعث رشد بهای تمام شده کالای فروش رفته می‌شود. بنابراین سود خالص صنعت، مقدار زیادی کاهش می‌یابد. بنابراین شرکت‌های پتروشیمی با ظرفیت کمتری دست به تولید خواهند زد این اقدام منجر به افت نسبت های مالی سود‌آوری این شرکت ها خواهد شد.
کلیدواژه ها:
: پویایی سیستم‌ها، شرکت‌های پتروشیمی‌، سنجه‌های مالی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است