بررسی عددی تطبیق پارامترهای مدل هستون
کد مقاله : 1135-FEMATH
نویسندگان:
ساناز موسوی *، علیرضا سهیلی
دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
امروزه در ریاضیات مالی، مدل‌های تلاطم به همراه نرخ بهره تصادفی به دلیل نزدیک بودن به مدل‌های واقعی در بازارهای مالی مورد توجه هستند، که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها مدل هستون است. بدون توجه به اینکه چه مدلی برای تخمین قیمت انتخاب می‌کنیم، تطبیق (کالیبراسیون) پارامترهای مدل و بازار یک مسئله است. تئوری نحوه تطبیق پارامترها را بیان کرده و پارامترهای مدل هستون را با داده‌های بازار S&P500 مطابقت می‌دهیم. سپس با استفاده از پارامترهای به‌دست‌آمده از تطبیق به‌عنوان نقطه شروع، اوراق اختیار معامله اروپایی و آسیایی را، با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو، قیمت‌گذاری می‌کنیم. همچنین اثر بخشی روش‌ مونت کارلو در مدل هستون برای قیمت‌گذاری یک اختیار خرید اروپایی را با جواب به دست آمده از فرم بسته مقایسه می‌کنیم. برای اختیار نامتعارف آسیایی، قیمت‌های به دست آمده، همگرایی خوبی دارند. با این حال؛ نتایج نه چندان خوب در قیمت‌گذاری اختیارات اروپایی با مونت کارلو، موجب تردید در استفاده از این روش برای اختیار آسیایی می‌شود.
کلیدواژه ها:
مدل هستون، شبیه‌سازی مونت‌کارلو، اختیار معامله اروپایی، اختیار معامله آسیایی، کالیبراسیون.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است