هزینه معاملات در پوشش ریسک اختیارها
کد مقاله : 1084-FEMATH-FULL
نویسندگان:
امیرحسین تابش *1، علی صفدری وایقانی2
1دانشجو
2استاد دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
مدت زمان زیادی است که نظریه سنتی بلک شولز برای قیمت گذاری و پوشش ریسک اختیار فروش اروپایی ،بابت فروض ساده و غیر واقعی اش مورد انتقاد و بحث قرار گرفته است. یکی از فروض کلیدی این نظریه این است که معاملات متحمل هزینه معامله ای نخواهند شد. با شکسته شدن این فرض ،دیگر نظریه فوق کارایی مناسب را نخواهد داشت. نوع عمده ای از روش ها برای پوشش ریسک با در نظر گرفتن هزینه معاملات متناسب ،بر اساس مسائل کنترل تصادفی منحصر به فرد پایه ریزی می شوند که به دنبال یک تعادل بهینه بین هزینه و ریسک به وجود آمده از پوشش ریسک می باشند. از این روش ها می توان به حداکثرسازی مطلوبیت و حداقل سازی ریسک هزینه اجباری اشاره کرد. در این مقاله رویکرد جدیدی برای اتصال رویکردهای تئوری به کاربرد در دنیای واقعی ارائه می شود . این رویکرد مشابه استراتژی های بهینه سازی، توسط یک منطقه بدون هزینه معامله و دو مرز خرید و فروش مشخصه سازی می شود و یک روند دو مرحله ای تکراری برای تنظیم مرزها به یک دوره طولانی مدت از داده ها ارائه می شود.
کلیدواژه ها:
اختیار معامله ، پوشش ریسک ، هزینه معامله
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است