فرمول بندی محاسبه دیه در قتل اشتراکی
کد مقاله : 1074-FEMATH-FULL
نویسندگان:
سیدمحمدمهدی ساداتی *1، پیمان قنبری2
1استادیار دانشگاه شیراز
2دانش آموخته کارشناسی حقوق
چکیده مقاله:
ریاضیات امروزه جای خود را در علم حقوق همانند سایر علوم باز کره و با کاربرد های فراوانی که در این علم دارد عملا حقوق دانان را محتاج به دانستن روش های محاسباتی و روابط تعیین شده در مسایل مختلف نموده است. در مبحث ارث که یکی از مواردی است که ریاضی نقش مهمی را در حقوق بازی می کند فرمول بندی هایی انجام شده و حتی نرم افزار هایی بر اساس همان فرمول ها نوشته شده اند و مورد استفاده فراوان قرار می گیرند. ولی موارد بسیار است که به دلایلی از جمله کمتر حادث شدن آن ها، از این جهت مرود بررسی قرار نگرفته اند و روابط ریاضی قابل اتکایی در آن وجود ندارد. یکی از این موارد مبحث قتل اشتراکی است. چرا که در گذشته قضات و حکام شرع با موارد عمدتا ساده ای (مانند قتل یک مرد توسط 2 یا 3 زن و ...) مواجه بودند که امروزه ممکن است به موارد بسیار پیچیده تری (مانند قتل یک مرد توسط افراد یک خاندان یا قوم) تبدیل شود. بنابراین به نظر می رسد که تعیین فرمولی با استفاده از روشی استدلالی و منطقی و با استفاده از ابزار ریاضی به منظور ساده سازی کار قضات در انجام محاسبات خالی از فایده نباشد. به همین منظور در قالب 5 مساله سعی شده تا از رهیافتی گام به گام برای فرمول بندی این موضوع استفاده شود. همچنین سعی شده علاوه بر روشی منطقی برای حل یک مساله از روشی کاملا ریاضی نیز به جواب آن مساله برسیم.
کلیدواژه ها:
ریاضیات حقوقی، قتل اشتراکی، محاسبه دیه.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است