# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1167-FEMATH A Fast Numerical Method for American Call Options under Jump-Diffusion Processes: An Artificial Boundary Approach سیدمحمدمهدی کاظمی، علی فروش باستانی، مهدی دهقان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1026-FEMATH-FULL (R1) A greedy kernel-based partition of unity method for multi-asset American option problems یاسین فدایی، محمود محسنی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1117-FEMATH (R1) An EM Algorithm for Estimating the Parameters of the Normal Inverse Gaussian Distribution with Application in Finance Hanieh Panahi، fatemeh jafari مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1017-FEMATH-FULL (R1) A stochastic Facility Location and Inventory Balancing in a Multi-echelon Multi-objective for integrated forward/reverse logistics network design ارسلان رحمانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1109-FEMATH (R1) Contingent Claims with Asymmetric information ندا اسماعیلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1124-FEMATH (R1) Convergence of $theta$ Euler-Maruyama method for SDEs in Mathematical finance مینو کامرانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1164-FEMATH CREDIT RISK MODELINGnUNDER INFINITE ACTIVITY SWITCHING L'{e}VY PROCESSESnUSING FINITE DIFFERENCE METHODS هادی محققی، علی فروش باستانی، خسرو صافی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1038-FEMATH-FULL ESTIMATING THE TERM STRUCTURE OF MORTALITY: AN APPLICATION TO ACTUARIAL STUDIES مرضیه وحدانی، علی صفدری وایقانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1161-FEMATH Exponentiated Pareto Distribution with Application in Financial Data Hanieh Panahi، Sedighe Sharifi، Vajihe Moazen مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1127-FEMATH From Ito and Stratonovich to Black-Scholes Somayeh Pourghanbar، Mojtaba Ranjbar مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1106-FEMATH Front fixing method for solving installment option علی بیرانوند، کریم ایواز مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1114-FEMATH Futures pricingnbased on stable CARMA-COGARCH stochastic models محسن رضاپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1070-FEMATH-FULL Investigating the Ricardian equivalence in Iran's Economy with Optimizing Martins and Araujo Model علیرضا اکبری، احمد مویدفرد، سینا عنایت اللهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1012-FEMATH-FULL Modelling of option price using Black-Scholes formula پریسا نباتی، سپیده نریمانی چهاربرج مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1122-FEMATH (R1) MULTI-PERIOD MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION IN A REGIME-SWITCHING MARKET WHEN EXIT PROBABILITY DEPENDS ON THE PAST OF THE MARKET رضا کیخایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1152-FEMATH Numerical Solution For Fractional Black-Scholes Model of American Put Option Pricing رباب کلانتری، صداقت شهمراد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1055-FEMATH-FULL (R1) NUMERICAL SOLUTION WITH HIGHER ORDERnACCURACY FOR OPTION PRICING WITHnSTOCHASTIC VOLATILITY USING A GEOMETRICALnTRANSFORMATION رحمان اکبری بنی، محمد تقی جهاندیده، رضا مختاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1144-FEMATH On stochastic optimal control and its applications in finance علی دلاورخلفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1029-FEMATH-FULL ON THE OPTION PRICING MODELS محمد تقی جهاندیده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1153-FEMATH {Optimal Portfolio Investment/Consumption in Pure-Jump Processes with Higher Moments: A New Approach} سامان وهابی کمساری، علی فروش باستانی، سیدمحمدمهدی کاظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1156-FEMATH Portfolio optimization by multi-stage stochastic model شکوفه بنی هاشمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1039-FEMATH-FULL (R1) Portfolio optimization by using Value at Risk in integrated DEA-MODM method سارا نویدی، شکوفه بنی هاشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1157-FEMATH (R1) Radial basis function based approximation methods for basket option pricing علی صفدری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1102-FEMATH (R1) Some results in copulas and credit risk models محمد رضا حدادی، رسول احمدی فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1118-FEMATH (R1) Stay or Move to a New Bonus-Malus System منصوره ساکی زاده، امیرتیمور پاینده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1049-FEMATH-FULL (R1) Strong convergence of Numerical Methods for Nonlinear Stochastic DifferentialnEquations with Jumps حمیده نسب زاده، یاسر طاهری نسب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1077-FEMATH-FULL (R1) Using Bernstein and Legendre Multi-Scaling Functions and Ritz Galerkin method to solve Black-Scholes equation نازنین تفاخری، محمود بهروزی فر، حمزه آگاهی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1147-FEMATH (R1) ارائه روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل رابطه‌ای خاکستری در گزینش نیروی انسانی متین آل احمد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1138-FEMATH (R1) ارائه روش جدید در آموزش شبکه عصبی بازگشتی برای پیش‌بینی دو مرحله بعد سری‌های زمانی اقتصادی نرگس طالبی مطلق، امیر ریخته‌گر غیاثی، ، فرزاد هاشم زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1125-FEMATH (R1) ارزش‌گذاری اوراق بهادار شرکت‌ها ام البنین بشیری گودرزی، کاظم نوری هفت چشمه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1010-FEMATH-FULL (R1) استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در کشف تقلب صورتهای مالی اکبر زواری رضائی، بهزاد شیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1011-FEMATH-FULL (R1) الویت بندی عوامل موثر بر بهبود هزینه های کیفیت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اکبر زواری رضائی، امیر سلیمان نژاد تمر مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1015-FEMATH-FULL (R1) انتخاب سبد سهام با رویکرد الگوریتم مورچگان و بهینه سازی آنتروپی محمدتقی رحیمی، غلامحسین یاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1162-FEMATH انتخاب سناریوی ضرر با استفاده از درستنمایی تجربی رعنا شکری، بهاره اختری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1154-FEMATH (R1) اوراق بهادارسازی ریسک بیمه عمر و قیمت گذاری قراردادهای بیمه عمر تحت نرخ بهره تصادفی کامران سلمانی قرائی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
36 1119-FEMATH (R1) برآورد حداکثر درستنمایی فرآیند اورنشتاین اولنبک انعکاسی امین کاظمی، محمد علی جعفری، سید مجید موسوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1155-FEMATH (R1) بررسی پویایی مالی در سیستم اقتصادی azar ghyasi مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1111-FEMATH بررسی رابطه پویای بورس تهران و استانبول ماشاالله عظیمی، احمد مویدفرد، سینا عنایت اللهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1132-FEMATH (R1) بررسی رابطه متقابل فشار بازار ارز و بازار سرمایه با استفاده از آزمون علیت گرنجر و مدل خودرگرسیون برداری سیدمجتبی موسوی، مهدی رضائی، فرهاد سلطانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1090-FEMATH بررسی روش‌های برآورد در معادلات دیفرانسیل تصادفی مهدی شمس، نسرین برقی اسکویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1134-FEMATH بررسی روش‌های قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی به کمک سبدی از اختیارهای خرید اروپایی در مدل‌های پرش-پخش سحر یعقوبی هرزندی، علی فروش باستانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1135-FEMATH بررسی عددی تطبیق پارامترهای مدل هستون ساناز موسوی، علیرضا سهیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1040-FEMATH-FULL بررسی مدل های مختلف معادلات دیفرانسیل تصادفی در قیمت گذاری و پیش بینی آتی بازارهای نفت پریسا نباتی، معصومه عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1048-FEMATH-FULL بررسی وجود حباب در قیمت یک دارایی براساس زنجیرهای مارکف محمد حیدری، علی آقامحمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1089-FEMATH بررسی و کاربرد کارایی مدل کلاسیک وازیچک در بازار مالی ایران نسیم عبدی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1145-FEMATH بکارگیری مدل های برنامه ریزی آرمانی جهت برآورد مناسب هزینه های خدمات در برگزاری مناقصات مجید زارع زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1051-FEMATH-FULL (R1) بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش k-means بهبود یافته بر پایه الگوریتم ژنتیک عادل آذر، احمدرضا یزدانیان، مریم قندهاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
48 1107-FEMATH (R1) پیش بینی تغییرات مولفه های جمعیت شناختی با رویکرد دینامیک سیستم ها فرشید عوض آبادیان، محمد ترکاشوند، آرمان رضایتی چران، سید علیرضا نیک بخت مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1149-FEMATH تابع چگالی احتمال برای جواب معادله دیفرانسیل لجستیک تصادفی امید یادگاری، محمد علی جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1014-FEMATH-FULL تحلیل بیزی ارزش در معرض خطر توأم با استفاده از مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی تک شاخصی علی آقامحمدی، میثم سجودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1137-FEMATH تحلیل حساسیت تطبیق پارامترهای مدل هستون ساناز موسوی، علیرضا سهیلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1128-FEMATH (R1) تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوهای مختلف خانواده ARFIMA-GARCH: مطالعه موردی شاخص بورس اوراق بهادار تهران محمد مهدی داودی، رضا طالبلو مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 1110-FEMATH (R1) تخمین نسبت بهینه پوشش متقاطع ریسک قیمت نفت ناصر قائم دوست، احمد پویان فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1163-FEMATH تشخیص وجود حباب مهسا کارخانه، عبدالرحیم بادامچی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1092-FEMATH تعمیم مدل انتشار گومبرتز از دیدگاه استنباط آماری و کاربردهای آن مهدی شمس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
56 1054-FEMATH (R1) توسعه و تعمیق مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان خدمات الکترونیکی بانک ها معصومه کبریایی، فرنوش زنگویی، افسانه مظفری مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1103-FEMATH (R1) رابطه کارایی زیرسیستم ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست در تحلیل پوششی داده های شبکه ای مریم عزیزیان، استاد راهنما دکتر علی جمشیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1016-FEMATH-FULL روانشناسی مدیریت ریسک مهدیه جعفری، مزدک عالی محمودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
59 1136-FEMATH (R1) روش‌های استوار آماری در انتخاب سبد سرمایه‌گذاری اسماعیل چوگلی، علی آقامحمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1166-FEMATH سه مدل کارا در بازار بیمه عبدالساده نیسی، مریم بازیار، فائزه بنی مصطفی عرب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
61 1131-FEMATH (R1) طراحی و انتخاب مدل هیبریدی برتر برای رتبه‌بندی سهام و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری: مطالعه موردی صنعت دارو امین صداقتی پور، سجاد جبینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1074-FEMATH-FULL فرمول بندی محاسبه دیه در قتل اشتراکی سیدمحمدمهدی ساداتی، پیمان قنبری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1159-FEMATH قیمت بازاری ریسک برای مدل‌های آفین راضیه گودرزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1130-FEMATH قیمت‌گذاری اختیارات معامله بامانع با استفاده از الگوریتم شانون آرمین فرهادی، امیرتیمور پاینده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1086-FEMATH-FULL قیمت گذاری مشتفات با استفاده از ریسک اعتباری لیلا رحیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
66 1120-FEMATH (R1) کاربرد روش توابع پایه شعاعی برای قیمت‌گذاری اختیارات تحت مدل دارایی پایه پرش انتشار سینا عنایت اللهی، عبدالساده نیسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 1104-FEMATH (R1) کاربرد زنجیره مارکوف در استخراج ادوار تجاری و نحوه رفتار سیاست پولی در عبور از ادوار تجاری سمیه نجار قابل، احمد عزتی شورگلی، رضا عزتی، صابر نجار قابل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1065-FEMATH-FULL (R1) کاربرد شبیه سازی مونت کارلو چند سطحی در قیمت گذاری اختیار معاملات دامنکی سید جلیل الدین غزنوی بیدگلی، حمید رضا عرفانیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
69 1093-FEMATH (R1) کاربرد ماتریس های عملیاتی در حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی برآ مده در ریاضیات مالی فرخنده حسینی شکرابی، طیبه دمرچلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
70 1057-FEMATH-FULL (R1) یک مدل غیر خطی برای نرخ تورم ایران کیانا ملک پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
71 1141-FEMATH (R1) یک مسئله معکوس مالی در بازار لایبور عبدالساده نیسی، اکرم محمدی، زهرا ابراهیم پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
72 1129-FEMATH (R1) محاسبه احتمال سرایت نکول در شبکه های مالی سمیرا نورعلی دخت، حسن داداشی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
73 1043-FEMATH-FULL مدیریت ریسک نقدینگی در طول بحران مالی با استفاده از کنترل بهینه‌ی تصادفی علی پورشرافتان، علی دلاورخلفی، ریحانه حضوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
74 1169-FEMATH مدلسازی اوراق بهادار با درامد ثابت عبدالساده نیسی، عبدالساده نیسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
75 1133-FEMATH (R1) مدلسازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن حافظه بلند‌مدت و تغییرات ساختاری نسرین علیخانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1044-FEMATH-FULL مدل سازی عامل محور مولفه‌های جمعیتی کشور و پیش بینی روند آن در سالهای آینده سید علیرضا نیک بخت، آرمان رضایتی چران، محمد ترکاشوند، محمدجواد داوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1013-FEMATH-FULL مروری بر معیار جدید ریسک GlueVaR و ارائه مدل رگرسیون چندکی ترکیبی برای برآورد آن علی آقامحمدی، مهدی سجودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
78 1115-FEMATH مرور چند مدل تحلیل پوششی داده‌‌ها DEA و کاربرد آن‌ها درریاضیات مالی هدی گلشنی، هادی باقرزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
79 1034-FEMATH-FULL معادله‌ی دیفرانسیل تصادفی پسرو در ارزش‌گذاری مشتقات مالی ازاده قاسمی فرد، محمد تقی جهاندیده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
80 1146-FEMATH مقایسه سنجه های ریسک سیستمی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله اصلی طبق فرمت در 5صفحه) آذر آذری قره لر، محمد علی رستگار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
81 1113-FEMATH (R2) مقدمه‌ای بر ریسک اعتباری با استفاده از مدل‌های تلاطم تصادفی جهش‌دار محیا پورشعبان مازندرانی، محمد جلودارممقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1160-FEMATH (R1) مقدمه‌ای بر هندسه مالی محمد جلودارممقانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
83 1084-FEMATH-FULL هزینه معاملات در پوشش ریسک اختیارها امیرحسین تابش، علی صفدری وایقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است