حمایت کنندگان اصلی
حمایت کنندگان رسانه ای
انتشار اگهی‌های همایش در سایت و خبرنامه‌ی خود به صورت رایگان
انجمن ریاضی ایران_|_ims.ir
انجمن آمار ایران_|_irstat.ir
بورس اوراق بهادار تهران_|_tse.ir